Verkstaden är välrenommerad med goda och djupa kunskaper inom grönytemaskiner, motorsågar, cyklar, svetsning, mm.


Direktnummer 0514-58777  mail:  service@grastorpsjarnhandel.se


Johan Malmberg mail: johan@grastorpsjarnhandel.se 

Thomas Larsson 0514-58779


Johan                                            John    

Fredrik                                         Thomas