Verkstaden är välrenommerad med goda och djupa kunskaper inom grönytemaskiner, motorsågar, cyklar, svetsning, mm.


Direktnummer 0514-58777  mail:  service@grastorpsjarnhandel.se


Thomas Larsson 0514-58779       mail: thomas@grastorpsjarnhandel.se


  Johan Malmberg mail: johan@grastorpsjarnhandel.se

Thomas                                             John

Fredrik