Verkstaden är välrenommerad med goda och djupa kunskaper inom grönytemaskiner, motorsågar, cyklar, svetsning, mm.


Direktnummer 0514-58777  mail:  service@grastorpsjarnhandel.se


Fredrik                                         

Thomas Larsson 0514-58779      

mail: thomas@grastorpsjarnhandel.se